InBody 970

Vhodný pro Lékař Poradce Fitness
 • nový a elegantní model pro rok 2022
 • určen také pro lékařský výzkum
 • integrovaná čtečka otisku prstu 
 • inteligentní Ui

Poptejte tento produkt

Nevíte, jestli je tento produkt pro vás vhodný?

Výsledky analýzy

 • Výsledky InBody, které přidávají hloubku diagnostiky
 • Analýza složení těla ukazující rovnováhu tělesného složení na první pohled
 • Analýza svalů po částech k analýze množství svalů v každé části těla
 • Extracelulární analýza sekrece vody indikující rovnováhu tělesné vody
 • Změny těla, které ukazují změny tělesné hmotnosti, hmotnosti kosterních svalů, procenta tělesného tuku a extracelulární sekrece vody na první pohled
 • Celkové skóre InBody
 • Průřezová oblast viscerálního tuku zobrazující oblast příčného řezu tuku, která existuje mezi střevy (možné propojení Yscope)
 • Kontrola hmotnosti
 • Analýza tělesného tuku po částech pro analýzu množství tělesného tuku v každé části těla
 • Položky výzkumu, které lze porovnávat podle výsledků testů InBody
 • Poskytuje fázový úhel celého těla a fázový úhel pro každou část

Vše o tělesné diagnostice

Displej

 • barevný plně dotykový 
 • přehledný a velký
 • UI třetí generace

Podrobná specifikace

Metoda měření Metoda přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické impedance, Metoda DSM-BIA a SMFIM
Jednotlivé položky měření Impedance (Z) : 40 měření impedance za použití 8 různých frekvencí (1,5,50,250,500,1000, 2000, 3000 kHz) na každém z 5ti segmentů (pravá paže, levá paže, trup, pravá noha, levá noha) Reaktance (Xc) : 15 měření třemi různými frekvencemi (5,50,250 kHz) na každý z pěti segmentů
Metoda umístění elektrod Čtyř polární, 8mi bodový dotykový systém elektrod.
Metoda výpočtu složení těla Žádný empirický odhad
Typy výsledků -LookinBody120 - BodyVision - Dětský lístek
Výsledný list, Výstup hodnocení dle věku, Výsledek tvaru těla a další - Složení těla (celková voda, voda vnitrobuněčné, voda mimobuněčná, bílkoviny, minerální látky, hmotnost tuku, hmotnost) - Analýza sval-tuk (hmotnost, hmotnost kosterních svalů, hmotnost tuku) - Analýza obezity – BMI, procento tuku - Segmentální analýza svaloviny (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha) - Segmentální analýza tuku (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha) - Analýza tělesné vody - ECW analýza - Segmentální ECW analýza - Zhodnocení kondice - Oblast vnitřního tuku - Kontrola hmotnosti (doporučená hmotnost, kontrola tuků, kontrola svalů) - Segmentální analýza vody (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha) - Fázový úhel - Interpretace pomocí QR kódu - Zkoumané parametry (bazální metabolismus, bazální metabolický věk, WHR index, viscerální tuk vcm2 (VFA), ABSI index - Obvody těla - Celková hmotnost buněčné hmoty - Celková hmotnost kosterních minerálů - Obvod levé paže bez tuku - Ukázky stravy – ukázkový jídelníček - Prediction index - Impedance každého segmentu a frekvence zvlášť - Reaktance - Historie měření, grafové vyhodnocení historie, porovnávání jednotlivých parametrů mezi sebou. ⋅ Analýza složení těla (tělesná voda, bílkoviny, minerály, hmotnost tělesného tuku, tělesná hmotnost) analysis Analýza kosterního svalstva/tuku (hmotnost, hmotnost kosterního svalstva, hmotnost tělesného tuku) analysis Analýza obezity (BMI, tělesný tuk procento) ⋅ Růstová křivka (výška, hmotnost, BMI) ⋅ Změna těla (výška, hmotnost, hmotnost kosterního svalstva, procento tělesného tuku) ⋅ Skóre růstu ⋅ Kontrola hmotnosti (vhodná hmotnost, kontrola hmotnosti, kontrola tuku, kontrola svalů) ⋅ Hodnocení výživy (bílkoviny, minerály, tělesný tuk) ⋅ Hodnocení obezity (BMI, procento tělesného tuku) ⋅ Hodnocení tělesné rovnováhy (horní levá a pravá, dolní část těla vlevo a vpravo, horní a dolní část těla) ⋅ Analýza svalů po částech (pravá paže, levá paže (trup, pravá noha, levá noha) Analysis Analýza vody v těle podle oblastí (pravá paže, levá paže, kufr, pravá noha, levá noha) items Výzkumné položky (intracelulární voda, extracelulární voda, hmotnost kosterního svalstva, bazální rychlost metabolismu, dětská obezita, kostní minerální hmota, FMI, tělesná buňka hmotnost, FFMI) ⋅ Krevní tlak (maximální/minimální/tepová frekvence, průměr/pulzní tlak/srdeční zátěž) ⋅ Vysvětlení výsledků QR kód ⋅ QR kód ⋅ Fázový úhel pro každou část (5kHz, 50kHz, 250kHz: pravá paže, levá paže (trup, pravá noha, levá noha) ⋅ Fázový úhel celého těla (50kHz: pravá polovina těla ) graph Graf impedance (části a frekvence)
Výstup dětský lístek ⋅ Analýza složení těla (tělesná voda, bílkoviny, minerály, hmotnost tělesného tuku, tělesná hmotnost) analysis Analýza kosterního svalstva/tuku (hmotnost, hmotnost kosterního svalstva, hmotnost tělesného tuku) analysis Analýza obezity (BMI, tělesný tuk procento) ⋅ Růstová křivka (výška, hmotnost, BMI) ⋅ Změna těla (výška, hmotnost, hmotnost kosterního svalstva, procento tělesného tuku) ⋅ Skóre růstu ⋅ Kontrola hmotnosti (vhodná hmotnost, kontrola hmotnosti, kontrola tuku, kontrola svalů) ⋅ Hodnocení výživy (bílkoviny, minerály, tělesný tuk) ⋅ Hodnocení obezity (BMI, procento tělesného tuku) ⋅ Hodnocení tělesné rovnováhy (horní levá a pravá, dolní část těla vlevo a vpravo, horní a dolní část těla) ⋅ Analýza svalů po částech (pravá paže, levá paže (trup, pravá noha, levá noha) Analysis Analýza vody v těle podle oblastí (pravá paže, levá paže, kufr, pravá noha, levá noha) items Výzkumné položky (intracelulární voda, extracelulární voda, hmotnost kosterního svalstva, bazální rychlost metabolismu, dětská obezita, kostní minerální hmota, FMI, tělesná buňka hmotnost, FFMI) ⋅ Krevní tlak (maximální/minimální/tepová frekvence, průměr/pulzní tlak/srdeční zátěž) ⋅ Vysvětlení výsledků QR kód ⋅ QR kód ⋅ Fázový úhel pro každou část (5kHz, 50kHz, 250kHz: pravá paže, levá paže (trup, pravá noha, levá noha) ⋅ Fázový úhel celého těla (50kHz: pravá polovina těla ) graph Graf impedance (části a frekvence)
Proud 70 µA (± 10 µA ) @1 kHz 300 µA (± 30 µA) @5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 3 MHz
Zdroj energie Vstup: AC 100 - 240V, 50 - 60Hz, 1.2A Výstup: DC 12V, 3.4A
Typ displeje 1280 x 800 10,1 palcový barevný TFT LCD
Kompatibilní tiskárna Laserová/Inkoustová tiskárna (s PCL 3 a více, tiskárny podle doporučení Biospace)
Rozměry 614,1 (Š) x 963,8 (D) x 1239,3 (V): mm
Váha stroje 46 kg
Doba měření méně než 2 minuty
Provozní prostředí 10 ~ 40 oC, 30 ~ 80% RH, 500 ~ 1060hPa
Skladovací prostředí -10 ~ 70 ℃, 10 ~ 80% RH, 50 ~ 106 kPa (bez kondenzace)
Rozsah váhy 5 - 300kg
Rozsah věku 3 ~ 99 let
Rozsah výšky 95 ~ 220 cm

Uvedené ceny jsou bez DPH

Podívejte se na celou nabídku produktů

Zjistěte, který produkt je pro vás vhodný