InBody BWA

Vhodný pro Lékař
 • nový mobilní model pro rok 2022
 • určen také pro lékařský výzkum
 • integrovaná čtečka otisku prstu 
 • inteligentní Ui

Poptejte tento produkt

Nevíte, jestli je tento produkt pro vás vhodný?

Výsledky analýzy

 • Výsledková listina pro tělesnou vodu, která pomůže s přesnou diagnózou
 • Extracelulární analýza sekrece vody indikující rovnováhu tělesné vody
 • Analýza vody v těle pro každou část k porozumění vodní bilanci těla
 • Analýza extracelulární sekrece vody po částech za účelem kontroly rovnováhy intracelulární a extracelulární vody v každé části těla
 • Změny těla, které ukazují změny tělesné hmotnosti, hmotnosti kosterních svalů, procenta tělesného tuku a extracelulární sekrece vody na první pohled
 • Fázový úhel celého těla a každé oblasti udávající úroveň strukturální úplnosti a funkce buněčné membrány
 • Výzkumné položky, které poskytují bazální rychlost metabolismu, procento břišního tuku, obvod pasu, oblast viscerálního tuku, hmotnost tělesných buněk atd.
 • Impedance technologie InBody

Vše o tělesné diagnostice

Displej

 • barevný plně dotykový 
 • přehledný a velký
 • UI třetí generace

Podrobná specifikace

Metoda měření Metoda přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické impedance, Metoda DSM-BIA a SMFIM
Jednotlivé položky měření Impedance (Z) : 40 měření impedance za použití 8 různých frekvencí (1,5,50,250,500,1000, 2000, 3000 kHz) na každém z 5ti segmentů (pravá paže, levá paže, trup, pravá noha, levá noha) Reaktance (Xc) : 15 měření třemi různými frekvencemi (5,50,250 kHz) na každý z pěti segmentů
Metoda umístění elektrod 16 bodový dotykový systém elektrod se svorkami. Adhezivní systém elektrod jako volitelné příslušenství.
Metoda výpočtu složení těla Žádný empirický odhad
Typy výsledků -LookinBody120 - Dětský lístek -Volitelný - Výzkumný - Výsledek tělesné vody - Srovnávací výsledky
Výsledný list, Výstup hodnocení dle věku, Výsledek tvaru těla a další - Složení těla (celková voda, voda vnitrobuněčné, voda mimobuněčná, bílkoviny, minerální látky, hmotnost tuku, hmotnost) - Analýza sval-tuk (hmotnost, hmotnost kosterních svalů, hmotnost tuku) - Analýza obezity – BMI, procento tuku - Segmentální analýza svaloviny (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha) - Segmentální analýza tuku (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha) - Analýza tělesné vody - ECW analýza - Segmentální ECW analýza - Zhodnocení kondice - Oblast vnitřního tuku - Kontrola hmotnosti (doporučená hmotnost, kontrola tuků, kontrola svalů) - Segmentální analýza vody (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha) - Fázový úhel - Interpretace pomocí QR kódu - Zkoumané parametry (bazální metabolismus, bazální metabolický věk, WHR index, viscerální tuk vcm2 (VFA), ABSI index - Obvody těla - Celková hmotnost buněčné hmoty - Celková hmotnost kosterních minerálů - Obvod levé paže bez tuku - Ukázky stravy – ukázkový jídelníček - Prediction index - Impedance každého segmentu a frekvence zvlášť - Reaktance - Historie měření, grafové vyhodnocení historie, porovnávání jednotlivých parametrů mezi sebou. ⋅ Analýza složení těla (tělesná voda, bílkoviny, minerály, hmotnost tělesného tuku, tělesná hmotnost) analysis Analýza kosterního svalstva/tuku (hmotnost, hmotnost kosterního svalstva, hmotnost tělesného tuku) analysis Analýza obezity (BMI, tělesný tuk procento) ⋅ Růstová křivka (výška, hmotnost, BMI) ⋅ Změna těla (výška, hmotnost, hmotnost kosterního svalstva, procento tělesného tuku) ⋅ Skóre růstu ⋅ Kontrola hmotnosti (vhodná hmotnost, kontrola hmotnosti, kontrola tuku, kontrola svalů) ⋅ Hodnocení výživy (bílkoviny, minerály, tělesný tuk) ⋅ Hodnocení obezity (BMI, procento tělesného tuku) ⋅ Hodnocení tělesné rovnováhy (horní levá a pravá, dolní část těla vlevo a vpravo, horní a dolní část těla) ⋅ Analýza svalů po částech (pravá paže, levá paže (trup, pravá noha, levá noha) Analysis Analýza vody v těle podle oblastí (pravá paže, levá paže, kufr, pravá noha, levá noha) items Výzkumné položky (intracelulární voda, extracelulární voda, hmotnost kosterního svalstva, bazální rychlost metabolismu, dětská obezita, kostní minerální hmota, FMI, tělesná buňka hmotnost, FFMI) ⋅ Krevní tlak (maximální/minimální/tepová frekvence, průměr/pulzní tlak/srdeční zátěž) ⋅ Vysvětlení výsledků QR kód ⋅ QR kód ⋅ Fázový úhel pro každou část (5kHz, 50kHz, 250kHz: pravá paže, levá paže (trup, pravá noha, levá noha) ⋅ Fázový úhel celého těla (50kHz: pravá polovina těla ) graph Graf impedance (části a frekvence)
Volitelný výsledkový list Index Index hmotnosti kosterního svalstva (SMI, kg/m²): (T-skóre, Z-skóre) ⋅ Poměr ECW celého těla (ECW/TBW): (T-skóre, Z-skóre) ⋅ Oblast viscerálního tuku (VFA, cm²): (T-Score, Z-score) ⋅ Body Mass Index (BMI, kg/m²): (T-Score, Z-score) ⋅ Weight (kg): (T-Score, Z- score ) ⋅ Analýza vektoru bioeletární impedance (BIVA) ⋅ Úhel fáze celého těla_50kHz (PhA, °): (skóre T, skóre Z) ⋅ Úhel segmentové fáze (pravá paže, levá paže, kufr, pravá noha, levá noha) _50kHz (PhA, °): (T-Score, Z-score) ⋅ Segmental ECW Ratio (ECW/TBW) (Right Arm, Left Arm ), Trunk, Right Leg, Left Leg): (T-Score, Z-score) ⋅ ECW Ratio (ECW/TBW) Balance (Right Arm, Left Arm, Trunk, Right Noft, Left Foot): Evaluation ⋅ Total Body Water (TBW, L): (T-skóre, Z-skóre) ⋅ Intracelulární voda (ICW, L): (T-skóre, Z-skóre) ⋅ Extracelulární voda (ECW, L): (T-skóre, Z-skóre ) ⋅ TBW/FFM (%): (T-Score, Z-score) ⋅ Hmotnost tělesného tuku (BFM, kg): (skóre T, skóre Z) ⋅ Procento tělesného tuku (PBF,%): (skóre T, skóre Z) Mass Hmotnost bez tuku (FFM, kg): (T -Score, Z-score) ⋅ Index kosterní svalové hmoty (SMI, m²): (T-Score, Z-score) ⋅ Fat Mass Index (FMI, kg/m²): (T-Score, Z-score) ⋅ Fat Free Mass Index (FFMI, kg/m²): (T-Score, Z-score) ⋅ Lean Mass (LM) Balance (Right Arm, Left Arm, Trunk, Right Noft, Left Foot): Amount, Evaluation ⋅ Skeletal Muscle Mass a poměr ECW (SMM,% a ECW/TBW) ⋅ Index hmotnosti kosterního svalstva a poměr ECW (SMI, kg/m² a ECW/TBW) ⋅ Index hmotnosti kosterního svalstva a poměr ECW (SMI, m² a ECW/TBW) Mass Hmotnost kosterního svalstva (SMM, kg): (skóre T (Z-score) ⋅ Segmental Lean Mass (LM, kg) (Right Arm, Left Arm, Trunk, Right Leg, Left Foot): (T-Score, Z-score) ⋅ Waist Hip Ratio (WHR): (T- Skóre, Z-skóre) ⋅ Body Cell Mass (BCM, kg): (T-Score, Z-score) ⋅ Obvod svalu (cm) ⋅ Tloušťka tuku (cm) ⋅ Vnější obvod (cm) ⋅ Hmotnost (kg): (T-skóre, Z-skóre) ⋅ Bílkoviny (kg): (T-skóre, Z-skóre) ⋅ Minerály (kg): (T-skóre, Z-skóre) ⋅ Obsah minerálů v kostech ( BMC, kg): (T-skóre, Z-skóre) ⋅ ECW/BCM (L/kg): (T-skóre, Z-skóre)
Proud 70 µA (± 10 µA ) @1 kHz 300 µA (± 30 µA) @5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 3 MHz
Zdroj energie Vstup: AC 100 - 240V, 50 - 60Hz, 1.2A Výstup: DC 12V, 3.4A
Typ displeje 1280 x 800 10,1 palcový barevný TFT LCD
Kompatibilní tiskárna Laserová/Inkoustová tiskárna (s PCL 3 a více, tiskárny podle doporučení Biospace)
Rozměry 322 (Š) X 282 (D) X 81,5 (V): mm
Váha stroje 3.3 kg
Doba měření méně než 2 minuty
Provozní prostředí 10 ~ 40 oC, 30 ~ 80% RH, 500 ~ 1060hPa
Skladovací prostředí -10 ~ 70 ℃, 10 ~ 80% RH, 50 ~ 106 kPa (bez kondenzace)
Rozsah váhy 10 - 300kg
Rozsah věku 3 ~ 99 let
Rozsah výšky 95 ~ 220 cm

Uvedené ceny jsou bez DPH

Podívejte se na celou nabídku produktů

Zjistěte, který produkt je pro vás vhodný