InBody S10

Vhodný pro Lékař
 • Navržen speciálně pro pacienty s dialýzou, pro imobilní pacienty či pro pacienty po operacích
 • Vysoce přenosný a kompatibilní model
 • Statické i lepicí elektrody, určen i pro pacienty na lůžku
 • Poskytuje přesnou a komplexní analýzu pro sledování stavu výživy
 • Určen do nemocnic jako součást nutričních týmů, soukromých klinik či pro výzkum
 • Volitelné příslušenství: transportní vozík 15.000.- bez DPH, externí baterie 5.000.- bez DPH

Poptejte tento produkt

Nevíte, jestli je tento produkt pro vás vhodný?

Výsledky analýzy

 • Vnitrobuněčná voda, mimo buněčná voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, svalová hmota, beztuková hmota
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých tělesných částech
 • Edém, edém v jednotlivých tělesných částech
 • Oblast tělesného tuku (růstový graf pro jedince pod 18 let)
 • Nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, edém)
 • Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
 • Cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity, BCM, BMC, BMR, AC, AMC
 • Historie tělesného složení (výsledky 10 testů)
 • Impedance v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť
 • mnoho dalšího...

Vše o tělesné diagnostice

Displej

 • plně barevný a dotykový LCD
 • možnost nastavení a správa ID
 • Q/A na obrazovce
 • obrázkový průvodce měřením
 • vše plně v českém jazyce
 • možnost změny jazyka uživatelem

Software

Malý, skladný a přesto tak dokonalý je InBody S10. K přístroji InBody S10 můžete pořídit LookinBodyBasic nebo LookinBody 120. Díky programům máte k dispozici plnou kartotéku, správu dat a ID. Grafické výstupy samozřejmostí! Díky programu lookinBody 120 můžete výsledky posílat i e-mailem! Pro pracoviště s potřebou edukace, doporučujeme rozšíření o program Body-vision.

Podrobná specifikace

Metoda měření Metoda přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické impedance, Metoda DSM-BIA
Jednotlivé položky měření Impedance (Z) : 30 měření impedance za použití 6 různých frekvencí (1,5,50,250,500,1000 kHz) na každém z 5ti segmentů (pravá paže, levá paže, trup, pravá noha, levá noha) Reaktance (Xc) : 15 měření třemi různými frekvencemi (5,50,250 kHz) na každý z pěti segmentů
Metoda umístění elektrod Čtyř polární, 8mi bodový dotykový systém elektrod.
Metoda výpočtu složení těla Žádný empirický odhad
Výstupy ze softwaru LookinBody120 a Body Visionu Složení těla (celková voda, voda vnitrobuněčné, voda mimobuněčná, bílkoviny, minerální látky, hmotnost tuku, hmotnost) Analýza sval-tuk (hmotnost, hmotnost kosterních svalů, hmotnost tuku) Analýza obezity – BMI, procento tuku Segmentální analýza svaloviny (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha) Segmentální analýza tuku (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha) Analýza tělesné vody Segmentální analýza vody ECW analýza Segmentální ECW analýza Zhodnocení kondice Oblast vnitřního tuku Kontrola hmotnosti (doporučená hmotnost, kontrola tuků, kontrola svalů) Segmentální analýza vody (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha) Zkoumané parametry (bazální metabolismus, bazální metabolický věk, WHR index, viscerální tuk vcm2 (VFA), ABSI index Obvody těla Celková hmotnost buněčné hmoty Celková hmotnost kosterních minerálů Obvod levé paže bez tuku Ukázky stravy – ukázkový jídelníček Prediction index Impedance každého segmentu a frekvence zvlášť ((impedance, reaktance, fázový úhel) Historie měření, grafové vyhodnocení historie, porovnávání jednotlivých parametrů mezi sebou
Tělesná voda I Nitrobuněčná voda v těle, mimobuněčná voda, celková tělesná voda, váha Analýza segmentové vody Poměr celkové a segmentové vody (ECW/TBW) Index tělesné hmotnosti (BMI), procento tělesného tuku, Základní metabolizmus (BMR), (BCM) buněčná hmota (BMC) obsah minerálů v kostech, hmota volného tuku, AC (obvod paže), AMC (obvod svalu paže) TBW/FFM Zpětné sledování tělesné vody (15 předchozích výsledků) Impedance každého segmentu a frekvence (impedance, reaktance, fázový úhel)
Tělesná voda II Nitrobuněčná voda v těle, mimobuněčná voda, celková tělesná voda, váha Analýza segmentové vody, poměr celkové a segmentové vody (ECW/TBW), Váha, hmota kosterního svalstva, hmota tělesného tuku, BMI index tělesné hmotnosti, procento tělesného tuku, Segmentová analýza netukové tkáně, hmota netukové tkáně, hmota volného tuku, Bílkoviny, minerály, (BCM) buněčná hmota, (BMC) obsah minerálů v kostech, AC (obvod paže), AMC (obvod svalu paže), obvod pasu, oblast vnitřního tuku, základní metabolizmus TBW/FFM, Zpětné sledování tělesné vody (12 předchozích výsledků), Impedance každého segmentu a frekvence (impedance, reaktance, fázový úhel)
Proud 100µA (1kHz),500µA (ostatní frekvence)
Zdroj energie Vstup: AC 100 - 240V, 50 - 60Hz, 1.2A Výstup: DC 12V, 3.4A
Typ displeje 800×480 barevný TFT LCD
Kompatibilní tiskárna Laserová/Inkoustová tiskárna (s PCL 3 a více, tiskárny podle doporučení Biospace)
Rozměry 202 šířka x 322 délka x 53 výška: mm
Váha stroje 2kg
Doba měření méně než 2 minuty
Provozní prostředí 10 ~ 40 oC, 30 ~ 80% RH, 500 ~ 1060hPa
Skladovací prostředí 0 ~ 40 oC, 30 ~ 80% RH, 500 ~ 1060hPa
Rozsah váhy 10 - 250kg
Rozsah věku 3 ~ 99 let
Rozsah výšky 95 ~ 220cm

Uvedené ceny jsou bez DPH

Podívejte se na celou nabídku produktů

Zjistěte, který produkt je pro vás vhodný