Obezita v ČR

V bývalém Československu se lidé potýkali s nevhodnou skladbou potravin. Byla podporována konzumace masa, což bylo způsobeno, mimo jiné, tím, že trh nebyl schopen uspokojit poptávku po jiných druzích zboží. V jídelníčku občané postrádali ryby, ovoce a zeleninu. V posledních letech se skladba českého jídelníčku změnila k lepšímu. Češi konzumují více ovoce a zeleniny, tučné maso nahrazují libovějším, jedí více rybího masa. Roste zájem o kvalitní potraviny. Přesto ovšem v České republice pozorujeme trend vzrůstající nadváhy obyvatelstva. Skladba stravy sice vykazuje pozitivní posun, ale lidé jedí více jídla než je jejich skutečná potřeba. Svůj vliv má také omezení pohybu. Vzrostl počet automobilů, více lidí je zaměstnáno ve službách, naopak ubývá lidí, kteří vykonávají fyzicky namáhavou práci v zemědělství. Trend vzrůstající nadváhy nabral na síle po roce 1992, předtím byl brzděn vzrůstajícími cenami potravin.

V posledních letech se Češi ve statistikách propracovali na přední místa. Mezi státy Evropské unie se v žebříčku počtu lidí s nadváhou v roce 2006 umístili na druhém místě, hned za Německem. V České republice v dospělé populaci je 52 % obézních, z čehož 35 % spadá do kategorie nadváhy a 17 % do kategorie obezity.K nadměrné hmotnosti našeho národa přispívají více muži než ženy, neboť nadváhu má téměř 60 % mužské populace a 47 % připadá na ženy.

Nástup moderního životního stylu se podepsal také na dětech a trend vzrůstající obezity se objevuje i v nižších věkových skupinách. V dětské populaci ve věku 6 – 12 let trpí 10 % dětí nadváhou a 10 % je obézních, přičemž největší podíl obézních, a to 18 %, vykazují děti kolem sedmého roku, což je následek změny denního režimu a životního stylu, který souvisí s nástupem do školy. Ve věkové skupině 13 – 17 let počet dětí s nadměrnou váhou mírně klesá. Pokud sečteme čísla za nadváhu obezitu dohromady, vychází nám 11 %.

Podobně jako v ostatních vyspělých zemích se problém podvýživy způsobený nedostatečným příjmem potravin téměř nevyskytuje. Přesto se u části populace můžeme setkat s podváhou, která je spíše výsledkem poruch příjmu potravy, které jsou psychického rázu. Mezi tyto poruchy řadíme především bulimii a mentální anorexii.

Nejnovější

Nejčtenější