Řešte BMI u dětí aneb Zdravý život v dospělosti začíná už v dětství

Českem otřásla dnes již kompletní data ze studie z roku 2021, která poukázala na alarmující nárůst dětské obezity a nadváhy. Pediatři sesbírali během covidové pandemie data u více než 4500 dětí napříč českými regiony a zjistili, že se s nadváhou potýká přibližně 10 % dětí a mladistvých ve věku 5–17 let, obezitou pak trpí nejméně dalších 16,4 %. Dohromady to dělá více než čtvrtinu všech českých dětí, přičemž dle starších poznatků se těchto problémů nezbaví ani v dospělosti až 75 % z nich. Jak je na tom vaše dítě? Pojďte zjistit, jak na výpočet BMI dítěte a co dělat, pokud zjistíte, že má nadváhu nebo už je dokonce obézní.

Dnešní děti žijí jiným životním stylem, než jste měli v jejich věku vy – jejich rodiče. Především nárůst technologií zapříčinil, že jejich životní styl i stravovací návyky podléhají dynamickým změnám. Na základě toho začíná otázka tělesné hmotnosti u dětí nabývat na větším významu. Nenechte své dítě podlehnout nástrahám moderní doby a vezměte jeho zdraví do svých rukou. Začněte tím, že zkusíte vypočítat BMI index u dětí.

Dětské BMI je důležitější, než si možná myslíte

Body Mass Index (BMI) je jedním z klíčových ukazatelů tělesné hmotnosti. V kontextu dětí a adolescentů je sledování BMI nejen diagnostickým nástrojem pro identifikaci nadváhy či obezity, ale také klíčovým prvkem v prevenci a řízení zdraví souvisejících problémů. 

Ve všeobecnosti je BMI (Body Mass Index) číselný ukazatel, který vyjadřuje poměr tělesné hmotnosti k výšce člověka a používá se k identifikaci nadváhy, obezity nebo podváhy. U dospělých je výpočet BMI relativně jednoduchý – můžete se o něm dočíst v komplexním článku o BMI u dospělých

Výpočet dětského BMI je o něco složitější. BMI se sice nejprve vypočítá podle totožného vzorečku, ale u toho to nekončí. Výsledky je potřeba zanést do grafu percentilových hodnot. Proč? 

 • Děti s věkem procházejí prudkým růstem a změnami tělesného složení. Proto je nutné brát v potaz tuto dynamiku.

 • Dětské tělo má odlišné složení než tělo dospělého. U dětí jsou například významnější změny v poměru tuku a svalové hmoty během růstu. BMI pro děti se snaží zohlednit tyto rozdíly v tělesném složení.

 • Dětská BMI kalkulačka obvykle zohledňuje i rozdíly mezi chlapci a dívkami, protože biologické rozdíly mezi pohlavími mohou ovlivnit tělesné složení.

Jak vypočítat BMI u dětí?

Pojďme si výpočet BMI u dětí ukázat na příkladu: 9letá Anička váží 40 kg a měří 137 cm. 

 • Nejprve spočítáme její BMI podle klasického vzorečku, který používáme pro výpočet BMI u dospělých, tedy: [hmotnost (kg)]/[výška (m)]2 = BMIV našem případě tedy: [40 kg]/[(1,37 m)]2 = 21,31.

 • Na stránce významné vědecké organizace, Centre for Disease Control and Prevention, cdc.gov, si otevřeme percentilový graf pro dívky mezi 2–20 lety. Najdete tam separátní graf jak pro dívky, tak pro chlapce.

 • Náš výsledek (BMI = 21,31) hledáme na vertikální ose y, přičemž konkrétní věk Aničky hledáme na horizontální ose x

 • Protneme tyto dva body a zjistíme, že toto BMI odpovídá hodnotě mezi 90. a 95. percentilem, což poukazuje na nadváhu, téměř obezitu. 

 • Co nám mj. tato hodnota říká je, že 5–10 % všech dívek ve věku 9 let mají vyšší hmotnost a 90–95 % nižší hmotnost.

Tyto percentily zjednodušeně vyjadřují průměrný BMI dětí podle věku, resp. BMI dítěte ve vztahu k dětem v USA, které se účastnily národních průzkumů v letech 1963–65 až 1988–94 (před vzestupem obezity). 

Pokud se vám nechce zdlouhavě hledat v grafu, bude vám nápomocna nejedna internetová BMI kalkulačka pro děti. I v ČR se běžně používají k výpočtům tyto percentily, protože český SZÚ bohužel potřebná data veřejně neposkytuje.

Kromě InBody. České InBody jako jediné u nás používá percentilové grafy dle SZÚ ČR, a je tak jediným dokonalým nástrojem pro naše děti. Co když Anička sportuje už od útlého věku a její tělesná konstituce je spíše svalnatá a daleko od nadváhy? To vám odhalí jedině přístroj InBody, který zároveň měří i množství tuku a svalů v těle. Zde vám výsledky zároveň interpretují a pomohou s řešením. 

Jak výsledky dále interpretovat? Podle následující percentilové BMI tabulky pro děti:

Kategorie

Percentil

Podváha

Méně než 5. percentil

Zdravá hmotnost

Mezi 5. a 85. percentilem

Nadváha

Mezi 85. a 95. percentilem 

Obezita

Více než nebo rovno 95. percentilu

V poslední době se u obézních dětí také začíná používat další způsob, který dále určí závažnost obezity u dětí podle BMI. Vyjadřuje obezitu formou procentuálního výpočtu překročení hranice pro obezitu pro daný věk a pohlaví – tedy procenta překročení 95. percentilu (%P95).

Tento způsob hodnocení umožňuje určit 3 pásma závažnosti obezity podobně jako u dospělých:

 • 100–119 %P95 = mírná obezita

 • 120–139 %P95 = závažná obezita

 • 140 a více %P95 = extrémní (morbidní) obezita

Kdyby Anička vážila byť jen o 2 kg více – tedy 42 kg – její percentil by překročil hranici 95. Konkrétně by se pohybovala na 103 % 95. percentilu, tedy v pásmu mírné obezity. K takovýmto výpočtům je nicméně jednodušší použít BMI kalkulačku pro dítě, která to vše spočítá a zhodnotí za vás v okamžiku 

Jak řešit (případnou) Aniččinu nadváhu?

Ano, nejde sice ještě o obezitu, ale hrozí vývoj tímto směrem, pokud se nebudou její stravovací a pohybové návyky nijak řešit. Proto je důležité je upravit, a to nejlépe pod vedením praktického dětského lékaře, který zároveň vyloučí příčinu v některém onemocnění. Zároveň padá velká zodpovědnost i na vás, na rodiče – bude dobré ji i doma vést ke zdravým návykům. Například:

 • nabízejte jí zdravější potraviny a vysvětlete jejich přínos

 • limitujte slazené nápoje

 • veďte ji k fyzické aktivitě – ať už společné, nebo individuální ve formě zájmových kroužků

 • omezujte sledování TV a dalších elektronických zařízení

 • buďte jí jako rodič příkladem, děti často opakují, co vidí u rodičů

Více informací, jak na zdravé hubnutí, se dočtete v našem komplexním článku o kalorickém deficitu.

Zdravotní důsledky nesprávné hmotnosti u dětí

Nesprávná tělesná hmotnost u dětí, ať už ve formě nadváhy nebo obezity, může mít značné zdravotní důsledky. Jaká jsou hlavní rizika a komplikace spojená s nesprávnou tělesnou hmotností u dětí?

 • Vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění

 • Diabetes 2. typu

 • Problémy s kosterním a svalovým systémem

 • Problémy s dýcháním

 • Psychické problémy

 • Sociální

 • Problémy s játry

 • Riziko v dospělosti

Nejnovější

13 způsobů, jak se motivovat k hubnutí

22. 7. 2024

Ideální váha: Číslo, za kterým se (ne)hnat

16. 7. 2024

Záchvatovité přejídání je silný soupeř. Jak ho porazit jednou provždy?

16. 7. 2024

Svaly, vody a tuk v těle: Jaké je jejich ideální množství a jak toho dosáhnout

31. 5. 2024

Jak se vyhnout jojo efektu: Strategie pro trvalé hubnutí

14. 5. 2024

Kompletní průvodce zkrácenými svaly: Příčiny, dopady i konkrétní cviky

24. 4. 2024

12+1 tipů, jak maximalizovat regeneraci svalů po cvičení

22. 4. 2024

Vysoký cholesterol: Proč ho řešit a jak ho snížit

25. 3. 2024

Tělesný tuk není nutně váš nepřítel. Zjistěte o tuku v těle vše, co potřebujete

21. 2. 2024

Léčba obezity není jednoduchá, ale s tou správnou pomocí ji zvládnete

16. 2. 2024

Nedaří se vám nabrat svaly? Vyřešte to jednou pro vždy s naším komplexním průvodcem nabíráním svalů

22. 1. 2024

Možná je vaše tělo starší, než si myslíte. Poznejte svůj metabolický věk a naučte se ho snížit pro lepší zdraví

19. 1. 2024

Hydratace a voda v lidském těle

31. 12. 2023

Vše o kalorickém příjmu: Jak vám může porozumění kaloriím zlepšit život po všech stránkách

31. 12. 2023

Řešte BMI u dětí aneb Zdravý život v dospělosti začíná už v dětství

28. 11. 2023

Energetický výdej jako důležitá součást úspěchu při hubnutí, udržování hmotnosti i zdraví

28. 11. 2023

Co o mně říká hodnota BMI? Zjistěte, jak si BMI vypočítat a jestli se na výsledek spoléhat

30. 9. 2023

Jak vypočítat a vytvořit kalorický deficit? Pojďte na to konečně správně

15. 9. 2023

Proč je dobré znát hodnotu svého bazálního metabolismu a jak ji zjistit

24. 8. 2023

Nejčtenější