Hydratace a voda v lidském těle

Voda je základem našeho těla!

Voda je základem našeho těla. Na důležitost vody rovněž ukazuje fakt, že zatímco člověk může žít bez potravy přibližně 40 dnů, bez vody může žít jen 2-3 dny (v závislosti na teplotě). Dokonce i jediný den, který strávíme bez doušku vody, se odrazí na výkonu, únavě a morálním stavu člověka. Jelikož voda, kterou pijeme, proniká do každé buňky našeho těla, je její kvalita velmi důležitá. Kolik toho tedy máme pít a kdy? Hlavním pravidlem zůstává "všeho s mírou". Za posledních několik let se rozšířil názor, podle něhož čím více vody za den vypijeme, tím lépe. Denní norma „správného pitného režimu", doporučovaná nadšenci a činící 2,5-3 litry za den, nebere prakticky do úvahy roční období, počasí, konstituci člověka ani charakter jeho činnosti. My radíme vypít u dospělého člověka středním věku alespoň 25 - 30 ml vody na 1 kg tělesné hmotnosti. Dítě o hmotnosti l0 kg potřebuje již 100 ml a u kojence vážícího 5 kg je to až 150 ml pitné vody na 1 kg tělesné hmotnosti. Dětský organismus je navíc citlivější na vliv škodlivých prvků obsažených ve vodě. Chemické látky, procentuálně zastoupené v pitné vodě, znečišťují dětský organismus mnohem více než organismus dospělého. K tomu je nutno dodat, že dětský organismus je mnohem citlivější na toxické látky a působení toxických sloučenin má největší vliv na jeho zdraví. Veškerá voda v lidském těle se označuje jako celková tělesná voda (Total Body Water – TBW ). U dospělých tvoří 55-60 % hmotnosti těla. Ženy přitom mají ve svém těle méně TBW než muži, protože mají vyšší podíl tuku v těle (stejné pravidlo platí i pro lidi s nadváhou či obezitou). Malé děti a těhotné ženy mají zvýšený podíl TBW, naopak ve stáří se podíl vody na hmotnosti těla snižuje (s nadsázkou tedy můžeme říci, že jak stárneme, tak naše těla postupně vysychají).

Celková tělesná voda se dělí do dvou základních skupin – na intracelulární (Intracellular Water – ICW) a extracelulární tekutinu (Extracellular Water - ECW) v poměru přibližně 2:1.

 • Intracelulární tekutina

Je tekutina uložená uvnitř buněk. Množství intracelulární tekutiny je přímo úměrné množství kosterního svalu.

 • Extracelulární tekutina

Přibližně čtvrtinu ECW najdeme v cévách – je to tekutina intravaskulární neboli plazma. Zbytek ECW se nachází v mezibuněčném prostoru jako tzv. intersticiální tekutina neboli tkáňový mok. Setkáváme se i s pojmem transcelulární tekutina. Je to tekutina obsažená v gastrointesticiálním traktu, v močových cévách a v tělesných dutinách. Normálně je této tekutiny velmi malé množství. Za chorobných stavů se však její objem může zvětšit až na mnoho litrů.

 • Intravaskulární tekutina (= plazma): je ohraničena endotelovými buňkami a vytváří prostředí pro krevní elementy,
 • Intersticiální tekutina (= tkáňový mok) a lymfa: tvoří největší část ECW
 • Transcelulární tekutina = sekrety GIT, močlikvor, nitrooční tekutina, pot v potních žlazách aj.,
 • tekutina vazivové tkáně, chrupavek a kostí.

   

  Hlavní funkce vody:

 • působí jako transportní prostředí pro živiny, elektrolyty, hormony, krevní plyny, odpadní látky a elektrické proudy
 • slouží jako rozpouštědlo a vhodné prostředí pro chemické reakce probíhající v organismu
 • zvlhčuje a chrání sliznici a udržuje pružnost a odolnost kůže
 • udržuje stálost vnitřního prostředí - homeostázu

   

  Množství vody v těle závisí na:

 • Věku

Obsah vody v procentech klesá s přibývajícím věkem:

 • 70 – 80 % u čerstvě narozených
 • kolem 60 % u dospělých mužů s normální váhou
 • 50 – 55 procent u dospělých žen s normální váhou
 • kolem 50 procent u starších lidí

 

 • Pohlaví

Ženy mají o něco méně vody v těle než muži, protože mají více tukové tkáně, která je na vodu chudá. Muži za to mají více svalové hmoty, jenž je tvořena až 76 % vody.

 • Hmotnosti

Obsah vody v procentech klesá s přibývající hmotností.

Obsah vody v různých tkáních (muž, 70kg)

Tkáně

% Vody

Krev

83%

Kůže

72%

Kosti

22%

Tuky

10%

Zubní sklovina

2%

 

Dostatek kvalitní vody patří k nezbytným životním potřebám. Proto se k vodě musíme chovat také s láskou a neplýtvat jí. I když žijeme v Evropě, která je považována za oblast s dostatečnými zdroji vody, přibylo za posledních 30 let dramaticky období sucha. Situace je momentálně nejvíce dramatická v Kapském městě. Pokud se drasticky nezmění chování obyvatel města, z kohoutků přestane téct voda 22. dubna 2018.