Necítíte se dobře po dialýze, my víme proč!

Zatímco v oblasti vývoje dialyzačních přístrojů došlo v posledních letech k značnému technologickému pokroku, problematika diagnostiky je stále opomíjena. Pro pacienty s onemocněním ledvin, kteří pravidelně docházejí na hemodialýzu (HD), je přitom správné stanovení optimální váhy nezbytnou podmínkou pro správné nastavení dialyzačního roztoku. Ultrafiltrací se během hemodialýzy odstraňuje přebytečná voda, která se v těle nahromadila v mezidialyzačním období. Prvním předpokladem je správně stanovení tzv. „suché“ hmotnosti (označované též jako „optimální váha). Hodnota nad suchou hmotnost znamená ve většině případů nežádoucí přírůstek tekutiny mezi jednotlivými dialýzami. Klinické stanovení „suché“ tělesné hmotnosti se opírá o posouzení hydratace. Suchá hmotnost značí hmotnost, při které nemá pacient známky převodnění ani nedostatečné hydratace, nemá křeče z nedostatku vody v těle ani nemá vysoký krevní tlak. Při hyperhydrataci (nadměrném zatížení vody) se u pacienta mohou vyskytovat tyto závažné komplikace: • Dýchací obtíže, hlavně v leže • Hypertenze (vysoký krevní tlak) • Otoky dolních končetin • Zvýšená náplň krčních žil • Zvýšená hmotnost těla po dialýze

Bohužel i v současné době suchou hmotnost určuje pouze lékař na základě svých odhadů - pomocí pokusů a omylů. Ani zobrazovací metody (kolapsibilita horní duté žíly sonograficky, RTG snímek srdce a plic) či biochemické ukazatele (natriuretické peptidy) nejsou spolehlivé.  Je evidentní, že klinické stanovení optimální hmotnosti je značně nepřesné a  hodně drahé. Pro ošetřující personál také časově náročné. Pacienti jsou takto vystavováni traumatizující léčbě.

Významný přínos představuje měření na bioimpedančních přístrojích. Na některých vybraných pracovištích v ČR (velmi malé procento) se stanovuje suchá hmotnost pomocí přístrojů BCM nebo InBody S10.

Na pracovištích využívající přístroj InBody S10 lékaři měří pacienty před každou dialýzou a díky tomu mohou optimálně nastavit dialyzační roztok, aby dialýza proběhla bez komplikací a  pacienti se po dialýze lépe.

Pracoviště s BCM neměří pacienta před každou dialýzou, ale většinou pouze jedenkrát měsíčně. Je to z důvodu, že na každé měření je třeba jednorázových nalepovacích elektrod, které zvyšují náklady provozu celého dialyzačního centra. Vzhledem k tomu, že hodnoty pacienta (vody, suchá hmotnost,…) se mění po každé dialýze, je používání neaktuálních výsledků pro pacienta rizikové stejně tak jako po odhadů lékaře.

Pokud nechcete, aby vám po dialýze bylo špatně, vyhledejte centra, kde měří na InBody S10.

 

Nejnovější

Nejčtenější